Klassisk musikk i Lofoten

Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest og Lofoten Pianofestival arrangeres annethvert år i Lofotens vakre omgivelser. Festivalene har som formål å bringe et variert klassisk musikkprogram – fremført av internasjonale artister på høyt nivå – til hele Lofoten. Begge festivalene har fått mye oppmerksomhet – både nasjonalt og internasjonalt – for sitt høye kunstneriske nivå.

I tillegg til sommerfestivalene arrangeres flere konserter med klassisk musikk gjennom hele året i Lofoten.

Arvid Engegård Arve Tellefsen

Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest

Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest så sitt lys i 2004 som Norges nordligste festival for kammermusikk. Festivalen feiret sine første 15 år i 2019. Gjennom sine over 15 år har festivalen etablert seg som en institusjon i regionen med sine årlige festivaler.

Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest arrangeres neste gang 5. – 10. juli 2021.

Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest

Lofoten Pianofestival

Som en datterfestival til Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest, så Lofoten Pianofestival sitt lys i 2014 som Norges eneste pianofestival. Med det samme kunstneriske nivået som moderfestivalen, har festivalen på kort tid blitt en anerkjent pianofestival blant andre store europeiske pianofestivaler.

Lofoten Pianofestival arrangeres neste gang i 2022.

Lofoten Pianofestival